Chánh Pháp Số 116

(tháng 07.2021)

(bấm vào tiêu đề ở trên hoặc h́nh b́a ở dưới để đọc trọn số báo in trên giấy với dạng PDF.

Các h́nh ảnh/minh họa trên báo giấy së được lược bớt khi đưa lên mạng.

Máy của bạn cần có Adobe Reader để mở PDF)

 

 

CHÁNH PHÁP Số 116, tháng 07.2021

 

H́nh b́a của  ssibergerin (pixabay)

 

 

NỘI DUNG SỐ NÀY:

 

THƯ T̉A SOẠN, trang 2

TIN TỨC PHẬT GIÁO THẾ GIỚI (Diệu Âm lược dịch), trang 3

NHẬN ĐỊNH VỀ: SAI VÀ TRÁI (thơ ĐNT Tín Nghĩa), trang 8

BIỆN TRUNG BIÊN LUẬN TỤNG THÍCH, t.t. (HT. Thích Thắng Hoan), trang 9

PHÁP AN CƯ CỦA CHƯ TĂNG (Thích Thái Ḥa), trang 12

TÂM THÀNH ĐẢNH LỄ, CHUÔNG NGÂN (thơ Diệu Viên), trang 15

HT. THÍCH PHƯỚC SƠN VỚI VĂN HÓA & GIÁO DỤC (HT. Thích Như Điển), trang 16

NÓI VỚI CON (thơ Hồ Thanh Nhă) trang 19

CUỘC KHỦNG HOẢNG HIỆN ĐẠI (Krishnamurti – Thích Trí Chơn dịch), trang 20

ĐE DỌA CỦA THỜI GIAN (thơ Thy An), trang 21

THEO CHÚNG NHẬP HẠ… (Quảng Tánh), trang 22

ĐIỆN THƯ PHÂN ƯU: NI TRƯỞNG TN DIỆU TÂM VIÊN TỊCH (GHPGVNTNHK), trang 23

TÁN THÁN CÔNG HẠNH SƯ BÀ DIỆU TÂM (thơ Chúc Hiền), trang 24

PHẢN CHIẾU TRÊN TÍNH VÔ THƯỜNG (Dalai Lama - Tuệ Uyển dịch), trang 25

BÁT CHÁNH ĐẠO – CON ĐƯỜNG ĐƯA ĐẾN CHẤM DỨT ĐAU KHỔ (Bhikkhu Bodhi - Thích Tâm Hạnh & Cs. Tâm Cảnh dịch), trang 29

NGƯỜI NGU ĂN MUỐI (thơ TM Ngô Tằng Giao), trang 32

THẾ ĐỨNG CỦA PHẬT GIÁO VIỆT NAM, t.t, VNPG Sử Luận, Chương 36 (Nguyễn Lang), trang 33

GẶP PHẬT GIẾT PHẬT – Câu Chuyện Cuối Tuần (Nhóm Áo Lam), trang 38

AN VUI (thơ Lưu Lăng Khách), trang 39

THE STORY OF THE BHIKKHU WHO HAD BEEN A TRAINER OF ELEPHANTS (Daw Tin), trang 40

THẦY (2) (thơ Đồng Thiện), trang 41

THOẢNG HỒN THƠ VIỆT TRÊN ĐẤT MỸ (Trần Kiêm Đoàn), trang 47

THINGS I HEAR OUTSIDE OF MY WINDOW (thơ Alexandria Huỳnh), trang 49

MỪNG NGÀY ĐẢN SANH CỦA ĐỨC PHẬT, NGHĨ VỀ DI SẢN VÔ GIÁ CỦA NGÀI (Huỳnh Kim Quang), trang 51

VÀI ĐIỀU CẦN BIẾT VỀ THUỐC NGỦ (Bs. Nguyễn Ư Đức), trang 55

NẤU CHAY: MIẾN CHAY THANH MÁT (Hoàng Oanh), trang 57

VẺ ĐẸP KHÔNG HOÀN HẢO HAY MỸ HỌC CỦA SỰ DIỆT VONG (Hoàng Long), trang 58

NÉM ĐI (TK Vĩnh Hữu), trang 61

TÂM LÀNH AN LẠC (thơ Nhật Quang) trang 62

BẠN BÈ TRĂM NGẢ (Nguyễn Ngọc Tư), trang 63

11 BÀI HAIKU CỦA MATSUO BASHO (Pháp Hoan dịch thơ), trang 64

TRUYỆN CỰC NGẮN (Steven N.), trang 65

MỐI T̀NH THÂN HỮU (Truyện cổ Phật giáo), trang 67

PHƯỢNG THẮM HÈ XƯA… (thơ Thục Uyên), trang 69

BÀI HỌC ĐÁNG NHỚ… (Tâm Lương Đào Mạnh Xuân), trang 70

CON VỀ BÊN PHẬT (thơ Lê Đ́nh Cát), trang 72

Ư NGHĨA DANH HIỆU BỒ TÁT DI LẶC, ĐỊA TẠNG… (TN Giới Hương), trang 73

GIỚI THIỆU THƯ VIỆN PHẬT VIỆT (Bạch Xuân Phẻ), trang 76

NGƠ THOÁT – chương 8 (truyện dài Vĩnh Hảo), trang 81

 

 

 

 

 

 

MỜI XEM TẤT CẢ BÁO ĐĂ IN

 

 

 

 


 
Bài vở đóng góp xin gửi về: baivochanhphap@gmail.com
Copyright © 2009 Chanh Phap Magazine
Last modified: 06/30/21