VĂN TRUY NIỆM

CỐ TRƯỞNG LĂO H̉A THƯỢNG THÍCH HẠNH ĐẠO

 

(của Giáo Hội PGVNTNHK, Tổng Hội PGVN tại HK, Cộng Động PGVN Nam Cali và Môn Đồ Pháp Quyến đọc trong Lễ Truy Điệu trước khi Di Quan)

 

 

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật,

 

Kính lạy Giác linh cố Hoà Thượng,

 

Trước giờ phút cung tống Kim Quan, tiễn biệt Hoà Thượng đi về cơi Phật hôm nay, trước Tăng Ni Phật Tử, Môn Đồ Pháp Quyến đang phủ phục trước từ dung, chúng tôi - những người đă từng một thời kết t́nh pháp lữ, nên nghĩa thầy tṛ cùng cố Hoà Thượng – xin được bày tỏ một đôi lời.

 

Kính bạch Giác Linh Cố Hoà Thượng,

 

Hơn na thế kỷ thực hiện chí nguyện độ sanh, cố Hoà Thượng đă hoá thân vào giữa cuộc đời:

 

Nào khi tuyên uư, mang nguồn đạo đến cho người quân nhân vào sanh ra tử

Lắm lúc dạy học, đem từ tâm mà chỉ bảo cho lớp trẻ học hỏi tiến lên.

 

Làm Trú Tŕ ngôi Tam Bảo th́ uy nghi đĩnh đạc khiến người người sanh khởi tín tâm

Ra gánh vác việc Giáo Hội th́ tân tụy chăm lo cho việc việc đều nên trang sử đẹp.

 

Trong chốn cải tạo lao tù, dũng khí có thừa mà ḷng từ bất hoại

Ngoài cơi nhân gian chung đụng, tâm thành không thiếu mà trí giác thường minh.

 

Tấm ḷng chất phác, rơ nghĩa chân thành.

Khí tiết thanh cao, nên trang Đại sĩ.

 

Cố Ḥa Thượng đă lấy đó mà ứng thân tiếp x, khiến người trên thương quư, kẻ dưới hàm ân.

 

Cố Ḥa Thượng cũng đă lấy đó mà trau tâm bồi đức, để chẳng thẹn tiền nhân, nêu gương hậu thế.

 

Năm 1993, cố Hoà Thượng đă ôm cả Quê Hương Đạo Pháp vào ḷng mà ra đi, đến tại Hoa Kỳ ở miền Nam Cali để tiếp tục bước chân hành hóa:

 

Từ Tổng Hội Phật Giáo Việt Nam tại Hoa Kỳ đến Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hoa Kỳ; từ Tổng Hội Cư Sĩ đến Cộng Đồng Phật Giáo Việt Nam Nam Cali…

 

Tổ chức nào, cố Hoà Thượng cũng có mặt cùng anh em để thừa đương Chánh Pháp

Hoàn cảnh nào, cố Hoà Thượng cũng đóng vai hướng dẫn cho hậu lai quy kính.

 

Chẳng màng danh vị, cốt cách hiện tướng phàm thân mà cơi ḷng thanh cao biết mấy!

Chẳng nề gian khổ, đạo tâm tỏ chí xuất trần mà thâm t́nh gần gũi biết bao!

 

Mười tám năm ở chốn này, cố Hoà Thượng đă như cột trụ chống đỡ cho ngôi nhà Phật Giáo Việt Nam trong cơn băo táp; đă như cây cao bóng cả cho chúng tôi và bao lớp người nương tựa để có thêm sức mạnh và niềm tin mà đi tới.

 

Thế mà giờ đây!

 

Huyễn thân mộng trạch. Thân huyễn đă huyễn, nhà mộng đă không th́ chúng tôi c̣n biết nói ǵ hơn ngoài nỗi ngậm ngùi tưởng niệm!

 

Kính bạch Giác Linh Ôn,

 

Chốc lát nữa thôi là đường mây biền biệt. Ôn về cơi Phật rồi xin cho một lời hẹn ước: Xin hẹn ước cùng Ôn, thầy tṛ huynh đệ chúng ta rồi sẽ c̣n gặp nhau trong vô lượng kiếp để đem vô lượng thân mà cúng dường vô lượng Phật, mà cứu độ vô lượng quần sanh cho đến ngày viên thành hạnh nguyện vô thượng Bồ Đề.

 

Kính lạy Giác linh Ôn.

 

Nam Mô Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật.

 

 

 

 

 

 


 
Bài vở đóng góp xin gửi về: baivochanhphap@gmail.com
Copyright © 2009 Chanh Phap Newspaper
Last modified: 09/08/11