Chánh Pháp Số 136

(tháng 03.2023)

(bấm vào tiêu đề ở trên hoặc h́nh b́a ở dưới để đọc trọn số báo in trên giấy với dạng PDF.

Các h́nh ảnh/minh họa trên báo giấy së được lược bớt khi đưa lên mạng.

Máy của bạn cần có Adobe Reader để mở PDF)

 

 

CHÁNH PHÁP Số 136, tháng 03.2023

 

H́nh b́a của  Pixabay.com

 

 

 

NỘI DUNG SỐ NÀY:

 

THƯ T̉A SOẠN, trang 2

TIN TỨC PHẬT GIÁO THẾ GIỚI (Diệu Âm lược dịch), trang 3

ĐÓN GIAO THỪA QUƯ MĂO (thơ ĐNT Tín Nghĩa), trang 6

NHỮNG YẾU ĐIỂM CỦA TƯ TƯỞNG DUY THỨC (HT. Thích Thắng Hoan), trang 7

MƯỜI PHƯƠNG DỊU MÁT (thơ Hồ Bích Hợp), trang 9

SỰ BẦN CÙNG TRONG THÁNH PHÁP (Quảng Tánh), trang 10

THÔNG TƯ V/V CỨU TRỢ NẠN NHÂN ĐỘNG ĐẤT TẠI THỔ NHĨ KỲ VÀ SYRIA (GHPGVNTN Hoa Kỳ), trang 11

TƯ TƯỞNG (Nguyên Siêu), trang 12

PHẬT PHÁP TẠI THẾ GIAN, CHẲNG L̀A THẾ GIAN GIÁC (Nguyễn Thế Đăng), trang 13

TỰ LỰC, THA LỰC (Thiền sư Bankei, Ns. Trí Hải dịch), trang 16

ĐẬP VỠ TA RA, ĐỂ THẤY TA (Đạo Sinh), trang 17

XUÂN THIỀN, XUÂN CẢM… (thơ Chúc Hiền) trang 18

THIỀN SƯ TẾ NHƠN HỮU BÙI… (Thích Thánh Minh), trang 19

MẸ DẠY CON NGỒI NHƯ NÚI (thơ Nguyên Giác), trang 24

T̀M HIỂU KINH BÁT ĐẠI NHÂN GIÁC (TN. Hằng Như), trang 25

SÁNG TÂM THIỀN, MỘT HÀI VỀ TÂY (thơ Diệu Viên), trang 28

THÔNG TƯ PHẬT ĐẢN LẦN THỨ 2647 (HĐĐH GHPGVNTNHK), trang 29

CHÁNH TÍN – CHÁNH KIẾN TRONG ĐẠO PHẬT (tài liệu tu học Bậc Chánh Thiện, GĐPTVN), trang 30

QUÊ NHÀ NGÀN NĂM (thơ Mặc Phương Tử), trang 31

TÂM THƯ V/V ẤN HÀNH ĐẠI TẠNG KINH VIỆT NAM (HT Thích Nguyên Siêu), trang 32

THÔNG BÁO SỐ 2 - Khóa Tu Học Phật Pháp Bắc Mỹ lần thứ 10 (HT Thích Tuệ Uy), trang 24

H̀NH HÀI HƯ HAO (Tiểu Lục Thần Phong), trang 39

BẢO VỆ SANH LINH (thơ TM Ngô Tằng Giao), trang 40

THIỀN SƯ VÀ NGƯỜI NGOẠI ĐẠO (Thiện Quả Đào Văn B́nh), trang 41

TRĂNG RẰM THÁNG GIÊNG (thơ Xuyên Trà) trang 42

GIỚI THIỆU BẢN VIỆT DỊCH “HIỆN TƯỢNG LUẬN PHẬT GIÁO” của THÍCH NHUẬN CHÂU (Huỳnh Kim Quang), trang 43

SÚP CHUA THUẦN CHAY (Hồng Hương), trang 48

TRUYỆN CỰC NGẮN (Steven N), trang 49

ĐỌC THƠ PHƯƠNG TẤN (Tôn Nữ Qui Hồng), trang 51

TỨ CÚ LỤC BÁT “THIỆN DUYÊN” (thơ Vĩnh Hữu – Tâm Không), trang 53

TIỂU LỤC THẦN PHONG: NHƯ CON Đ̉ BÊN MÉP NƯỚC… (Trần Hoàng Vy), trang 54

ĐÔI TA (thơ Hồ Thanh Nhă), trang 55

KIÊN TR̀ TU TẬP DẸP BỚT “CÁI TA” (Tâm Lương Đào Mạnh Xuân) trang 56

HỌA TÀN KHỐC (thơ Thanh Nguyễn), trang 57

TRÍ NHỚ (Bs. Nguyễn Ư Đức), trang 58

LỜI CẦU NGUYỆN RẰM THÁNG GIÊNG (thơ Hoàng Thục Uyên), trang 60

CỞI TRÓI tập 1 – chương 2, t.t. (truyện dài Vĩnh Hảo), trang 61

TINH TẤN V̀ ĐẠO (Truyện cổ Phật giáo) trang 65

THE STORY OF DEVA(ANGEL) ANKURA (Daw Tin), trang 66

 

 

 

 

 

 

 

MỜI XEM TẤT CẢ BÁO ĐĂ IN

 

 

 

 


 
Bài vở đóng góp xin gửi về: baivochanhphap@gmail.com
Copyright © 2009 Chanh Phap Magazine
Last modified: 03/01/23