Chánh Pháp Số 138

(tháng 05.2023)

(bấm vào tiêu đề ở trên hoặc h́nh b́a ở dưới để đọc trọn số báo in trên giấy với dạng PDF.

Các h́nh ảnh/minh họa trên báo giấy së được lược bớt khi đưa lên mạng.

Máy của bạn cần có Adobe Reader để mở PDF)

 

 

CHÁNH PHÁP Số 138, tháng 05.2023

 

H́nh b́a của  Internet Image

 

 

 

NỘI DUNG SỐ NÀY:

 

THƯ T̉A SOẠN, trang 2

TIN TỨC PHẬT GIÁO THẾ GIỚI (Diệu Âm lược dịch), trang 3

BA THÁNG XUÂN QUƯ MĂO (thơ ĐNT Tín Nghĩa), trang 6

NHỮNG YẾU ĐIỂM CỦA TƯ TƯỞNG DUY THỨC, t.t. (HT. Thích Thắng Hoan), trang 7

TIẾP XÚC VÀ CÚNG DƯỜNG PHẬT ĐẢN (HT. Thích Thái Ḥa), trang 10

KÍNH MỪNG PHẬT ĐẢN (thơ Minh Đạo), trang 12

HOA NGHIÊM PHÁP GIỚI QUÁN, t.t. (Tuệ Sỹ), trang 13

PHẬT HẠNH, DIỆU DỤNG… (thơ Chúc Hiền), trang 18

Ư NGHĨA ĐẢN SANH VỀ NIỆM THIỆN (Thích Phước Mỹ), trang 19

THÔNG BÁO SỐ 2, CHƯƠNG TR̀NH ĐẠI LỄ PHẬT ĐẢN LẦN THỨ 2647 (GHPGVNTN Hoa Kỳ), trang 23

THÔNG BÁO SỐ 2, AN CƯ KIẾT HẠ VÀ ĐẠI HỘI THƯỜNG NIÊN PL. 2567 - 2023 (GHPGVNTNHK), trang 24

CÓ THỨ TÀI SẢN KHÔNG BAO GIỜ MẤT (TN. Hằng Như), trang 25

NGÀY TRỞ VỀ (thơ Hồ Thanh Nhă) trang 27

TÂM THƯ V/V ẤN HÀNH ĐẠI TẠNG KINH VIỆT NAM (HT Thích Nguyên Siêu), trang 28

HƯƠNG THƠM CỦA GIỚI (Phật Pháp Thứ Năm – GĐPTVN), trang 30

CUỘC HÀNH TR̀NH DÀI CỦA ĐỨC PHẬT TỚI CHÂU ÂU VÀ CHÂU PHI (Huỳnh Kim Quang), trang 31

SEN NỞ DƯỚI CHÂN NGƯỜI (thơ Nguyễn An B́nh), trang 34

THÔNG BÁO SỐ 2 - Khóa Tu Học Phật Pháp Bắc Mỹ lần thứ 10 (HT Thích Tuệ Uy), trang 37

PHẬT LỊCH VÀ PHẬT ĐẢN (Trần Việt Long), trang 39

TỨ CÚ LỤC BÁT “TRANG SỬ” (thơ Vĩnh Hữu), trang 41

ĐỨC PHẬT RA ĐỜI NHƯ MẶT TRỜI CHÓI SÁNG (Nguyên Giác), trang 42

KHỎI BÀN GẦN XA (thơ Diệu Viên), trang 44

THE STORY OF A BHIKKHU WHO KILLED A SWAN (Daw Tin), trang 45

NGỌC BÁU TRONG ÁO (thơ TM Ngô Tằng Giao), trang 46

CỨU NGƯỜI BỊ GIẶC CƯỚP (Truyện cổ Phật giáo), trang 47

MƯỚP XÀO (Hàn Giang), trang 48

TRUYỆN CỰC NGẮN (Steven N), trang 49

V̉NG QUAY VŨ TRỤ (thơ Quy Hồng), trang 50

PH̉NG NGỪA SÂU RĂNG (Bs. Nguyễn Ư Đức), trang 51

PHẬT TÁNH TRONG “PHẬT SẼ THÀNH” (Hạnh Chi), trang 53

BẢN HOÀI NHƯ LAI (thơ Đồng Thiện), trang 54

SẮC HƯƠNG ƯU-ĐÀM (Tiểu Lục Thần Phong), trang 55

ĐƯỜNG THẾ NHÂN MUÔN THUỞ (thơ Thanh Nguyễn), trang 56

ĂN CHAY CÓ LỢI LẮM… (TL Đào Mạnh Xuân), trang 57

TRẦN GIAN LÀ BỂ KHỔ HAY VUI? (thơ Hoàng Thục Uyên), trang 58

CẢM NIỆM VỀ BA (Anh em họ Lê), trang 60

CỞI TRÓI tập 1 – chương 3, t.t. (truyện dài Vĩnh Hảo), trang 61

TỰ TÁNH (thơ TT Lê Đ́nh Cát), trang 65

 

 

 

 

 

 

MỜI XEM TẤT CẢ BÁO ĐĂ IN

 

 

 

 


 
Bài vở đóng góp xin gửi về: baivochanhphap@gmail.com
Copyright © 2009 Chanh Phap Magazine
Last modified: 04/30/23