Chánh Pháp Số 145

(tháng 12.2023)

(bấm vào tiêu đề ở trên hoặc h́nh b́a ở dưới để đọc trọn số báo in trên giấy với dạng PDF.

Các h́nh ảnh/minh họa trên báo giấy së được lược bớt khi đưa lên mạng.

Máy của bạn cần có Adobe Reader để mở PDF)

 

 

CHÁNH PHÁP Số 145, tháng 12.2023

 

H́nh b́a của  OrlandoSantana

 

 

NỘI DUNG SỐ NÀY:

 

 

THƯ T̉A SOẠN, trang 2

TIN TỨC PHẬT GIÁO THẾ GIỚI (Diệu Âm lược dịch), trang 3

KHÍ HẬU BỐN MÙA (thơ ĐNT Tín Nghĩa), tr. 6

NHỮNG YẾU ĐIỂM CỦA TƯ TƯỞNG DUY THỨC, t.t. (HT. Thích Thắng Hoan), trang 7

BA PHÁP ẤN (HT. Thích Đức Thắng), trang 10

THÔNG TƯ TRUY TÁN CÔNG HẠNH TRƯỞNG LĂO H̉A THƯỢNG THÍCH TUỆ SỸ (HĐĐH GHPGVNTNHK), trang 13

HỎI THĂM ĐƯỜNG MÂY CŨ (thơ Phổ Đồng), trang 14

THÂN ĐẸP MÀ TIẾNG LẠI HAY (Quảng Tánh), trang 15

SỰ THẬT CHỨNG MINH (thơ TM Ngô Tằng Giao), trang 16

STORY OF FIVE HUNDRED BHIKKHUS (Daw Tin), trang 17

TỨ CÚ LỤC BÁT “HOA” (thơ Vĩnh Hữu – Tâm Không), trang 18

QUÁT VỀ CỘI NGUỒN VỌNG TƯỞNG QUA DUY THỨC HỌC (Khánh Hoàng), trang 19

TRÙNG DƯƠNG, CHUÔNG SỚM (thơ Lư Thừa Nghiệp), trang 22

LƯỢC SỬ VỀ VIỆC PHIÊN DỊCH PHẬT ĐIỂN RA CHỮ HÁN (Thích Nữ Thanh Tŕ), trang 23

AI ĐIẾU HT TUỆ SỸ (thơ Toại Khanh), trang 25

NHỮNG SỢI DÂY TRÓI BUỘC (TN Hằng Như), trang 26

TRĂNG VÔ PHIỀN, KHIÊM HẠ... (thơ Tịnh B́nh), trang 29

CÀY CUỐC VÀ HẠT GIỐNG NHÀ PHẬT (Nhóm Áo Lam), trang 30

XIN NÓI RẰNG KHÔNG BIẾT (Nguyên Giác), trang 31

ĐÊM NGUYỆT BẠCH (thơ Nguyễn An B́nh), trang 34

VĂN HÓA DUYÊN SINH GIỮA KHÓI LỬA HẬN THÙ HIỆN NAY (Huỳnh Kim Quang), trang 39

KINH ĐÊM (thơ Nhật Quang), trang 42

CÂY XANH TRÊN TRIỀN NÚI (Hạnh Chi), trang 43

TRUYỆN CỰC NGẮN HOÀNG LONG, trang 46

NHỮNG NGÔI MỘ ĐÁ (thơ Diệu Viên), trang 48

TRUYỆN CỰC NGẮN (Steven N), trang 49

XIN CHÀO THÁNG MƯỜI MỘT... (thơ Lâm Băng Phương), trang 51

THAY ĐỔI H̀NH DÁNG CỦA TUỔI GIÀ (Bs. Nguyễn Ư Đức), trang 52

LỄ CẦU AN CHO TLHT THÍCH TUỆ SỸ (Thanh Huy), trang 55

TRẠI TÙ SƠN LA (thơ Hồ Thanh Nhă), trang 58

LĂNG ĐĂNG VÀNG THU (Tiểu Lục Thần Phong), trang 59

CỞI TRÓI tập 1 – chương 7 (truyện dài Vĩnh Hảo), trang 61

NẤU CHAY: CANH BÍ MÙA THU (Phương Thy), trang 66

THĂM PHẾ TÍCH ĐẠI HỌC NALANDA, ẤN ĐỘ (thơ Hoàng Thục Uyên), trang 67

LỜI THỀ NGUYỆN (Truyện cổ Phật giáo), trang 68

 

 

 

 

 

 

MỜI XEM TẤT CẢ BÁO ĐĂ IN

 

 

 

 


 
Bài vở đóng góp xin gửi về: baivochanhphap@gmail.com
Copyright © 2009 Chanh Phap Magazine
Last modified: 12/01/23